Onlangs is er een uitspraak geweest van het Hof Arnhem-Leeuwarden over het ondernemerschap van een tandarts/waarnemer. De inspecteur stelde dat de tandarts/waarnemer geen ondernemer is voor de inkomst...
In sommige gevallen kunt u een korting krijgen op de premies voor werknemersverzekeringen, of een vrijstelling krijgen van deze premies. Neemt u een werknemer in dienst die 56 jaar of ouder is en die...
Als u een medewerker in dienst neemt of in dienst heeft met een bepaalde arbeidshandicap, dan heeft u mogelijk recht om de premiekorting arbeidsgehandicapten toe te passen. Wanneer kunt u de premie...
Overgangsperiode van één jaar
Er komt een overgangsperiode en die loopt van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017. Tot 1 mei 2017 geldt coulance en hebben partijen de tijd voor implementatie van de nieuwe ...
Ieder jaar geeft de KNMT een geactualiseerde versie uit, zo ook voor het jaar 2017
In een arbeidsovereenkomst kunnen werkgevers en werknemers hun onderling gemaakte afspraken vastleggen. De KNMT-...
Er is veel te doen geweest over de wet Werk en Zekerheid. Deze wet is aangenomen door de 1e kamer. Dit houdt in dat de wet in werking gaat treden en dat u ermee te maken krijgt. De wet gaat in delen ...
Fiscaal Nederland is hierdoor verrast. Hieromtrent kwamen twee weken geleden kwamen de eerste geluiden al naar buiten. Nu is het dus door de Staatssecretaris bevestigd. Omtrent de fiscale belastbaarh...
BTW die door de tandartsen in rekening dient te worden gebracht (19%) dient aan de belastingdienst op aangifte afgedragen te worden. Hierop mag een deel van de aan de tandartsen in rekening gebracht B...
In deze memo geven wij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Afschaffing minimumkapitaal Na inwerkingtreding van de nieuwe regels kan een B.V. met minimaal € 0,01 aan kapitaal worden op...

Neem contact op voor meer informatie....